Skip links

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ про надання освітніх послуг

Цей документ (далі – «Оферта») є офіційною публічною пропозицією Виконавця до необмеженого кола фізичних та юридичних осіб щодо укладення договору про надання освітніх послуг (далі – «Договір»), на вказаних нижче умовах. Даний Договір є публічним договором — Договором публічної оферти, відповідно до вимог статті 633, 641 Цивільного кодексу України. Умови цього Договору є однаковими для всіх споживачів освітніх послуг, незалежно від статусу (фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа). Відносини Сторін регулюються цим Договором та положеннями діючого в Україні законодавства.

Інститут Транзакційного аналізу та інтегративної психотерапії (через Фізичну особу-підприємця Єгонську Наталію Олександрівну, код ЄДРПОУ 2809315186, яка є платником єдиного податку 2-ї групи), далі – «Виконавець», з одного боку, та будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (далі – «Замовник»), з іншого боку, в подальшому разом іменовані «Сторони», уклали даний Договір про наступне.

1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.«Договір публічної оферти» – публічний договір (зразок якого розміщений на Веб-сайті https://itaipinstitute.com.ua), що містить публічну пропозицію Виконавця про надання освітніх послуг (перелік та опис яких знаходиться на сайті Виконавця), спрямовану до невизначеного кола осіб, у тому числі й до Замовника, і застосування якого є обов’язковим для всіх третіх осіб.

«https://itaipinstitute.com.ua» – веб-сайт Виконавця, представлений як Інститут Транзакційного аналізу та інтегративної психотерапії, що надає послуги.

«Послуги» – освітні послуги: навчання, супервізії, консультування, психотерапія, підготовка до сертифікації, інформація про які розміщена на Веб-сайті https://itaipinstitute.com.ua. Послуги можуть надаватися за юридичною адресою Інституту Транзакційного аналізу та інтегративної психотерапії та за допомогою засобів телекомунікаційного, електронного зв’язку (в тому числі через мережу інтернет).

«Освітня програма» – структурований набір навчальних матеріалів, спланованих  і організованих Виконавцем для отримання Замовником відповідних знань з інтегративної психотерапії, транзакційного аналізу та інших курсів в форматі онлайн та офлайн.

«Акцепт» – прийняття Замовником пропозиції Виконавця щодо придбання Освітніх послуг, шляхом оплати обраної освітньої програми.

«Оферта» – це документ «Договір публічної оферти про надання освітніх послуг», розміщений у мережі інтернет за адресою https://itaipinstitute.com.ua.

«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, що відвідала Веб-сайт https://itaipinstitute.com.ua та прийняла (акцептувала) Оферту, шляхом оплати обраної освітньої програми.

«Виконавець» – фізична особа-підприємець, яка в межах чинного українського законодавства є власником та розповсюджувачем освітніх послуг за допомогою Веб-сайту https://itaipinstitute.com.ua і має намір їх надавати/продавати.

«Замовлення» – належно оформлена та розміщена на Веб-сайті Виконавця особиста сторінка Замовника на придбання Освітніх послуг, що адресується Виконавцю, та за допомогою якої платіжною системою генерується Рахунок-фактура до сплати.

«Платформа» – навчальна платформа SendPulse, за допомогою якої надаються Освітні послуги Виконавцем.

«Навчально-інформаційні матеріали» — відео- та аудіозаписи лекцій, презентації, текстові матеріали, завдання, тести тощо, що використовуються у межах освітньої програми курсу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику освітні послуги в рамках програм навчання, перелік та опис яких зазначено на веб-сайті https://itaipinstitute.com.ua (далі – «Ocвітні послуги»).

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

3.1. Надання тексту даної Оферти Замовникові, так само як і розміщення тексту Оферти на сайті https://itaipinstitute.com.ua, є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.

3.2. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної Оферти. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, що надаються Виконавцем.

3.3. Приймаючи публічну Оферту на укладення такого Договору, Замовник підтверджує, що він повністю приймає його умови.

3.4. Замовник приймає (акцептує) Оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений з Публічною офертою» та/або оплати вибраної освітньої програми на умовах, зазначених у цьому Договорі. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

3.5. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі та без виключень).

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Опис і перелік Освітніх послуг, що надаються, а також їх обсяг, зміст та терміни проведення навчання, інші умови — опубліковані на веб-сайті https://itaipinstitute.com.ua.

4.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення тренінгів, консультацій, навчання в режимі онлайн-лекцій, онлайн-сесій, супервізійних груп, інтервізійних груп, вебінарів, семінарів чи занять (далі – «заняття»).

4.3. Графік проведення занять повідомляється Замовнику додатково в закритому телеграм каналі, створеному Виконавцем для учасників відповідної освітньої програми. 

4.4. Строки надання послуг за цим Договором визначаються умовами навчання  відповідної освітньої програми та вказані на веб-сайті https://itaipinstitute.com.ua.

5. ЦІНА та СПОСІБ ОПЛАТИ

5.1. Ціна Освітніх послуг визначається та застосовується відповідно до обраної Замовником освітньої програми, вказаної на вебсайті https://itaipinstitute.com.ua чи в рекламних матеріалах (лендінги, соцмережі).

5.2. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

5.3. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті, згідно з Комерційним курсом валют, станом на день оплати.

5.4. Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник сплатив бронь Освітньої програми (якщо це передбачалося умовами оплати), що вважається першою частиною оплати за Освітню програму, і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовникові, при цьому доступ Замовника до освітньої програми припиняється.

5.5. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання Виконавцем надання послуг вважається передача Замовнику доступу до Особистого кабінету Користувача та навчально-інформаційних матеріалів або початок відвідування занять Замовником за адресою та у строки і терміни, зазначені Виконавцем на веб-сайті https://itaipinstitute.com.ua або повідомлені Замовнику іншим чином.

5.6. Замовник може отримати знижку на ціну Освітніх послуг. Умови надання знижки доводяться до відома Замовника через рекламні матеріали або електронною поштою. Знижка не надається після купівлі Освітніх послуг.

5.7. Послуги вважаються сплаченими у момент зарахування коштів на рахунок Виконавця та отримання Виконавцем квитанції про оплату від Замовника. Відповідальність Замовника вислати квитанцію про оплату Виконавцю. У випадку автоматичної оплати через сайт Виконавця, послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець інформує Замовника про надходження платежу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник має право особисто прийняти участь у заняттях, а також у створених групах і чатах відповідної освітньої програми.

6.2. Замовник має право отримувати та використовувати навчально-інформаційні матеріали, які надаються в межах навчання.

6.3. Замовник зобов’язаний прийняти умови навчання, які опубліковані на веб-сайті https://itaipinstitute.com.ua та дотримуватися програми навчання, відвідувати заняття та виконувати практичні завдання Виконавця. Невиконання Замовником завдань і рекомендацій Виконавця може негативно вплинути на результат навчання.

6.4. Усі права на веб-сайт https://itaipinstitute.com.ua, навчально-інформаційні матеріали в рамках освітніх програм належать Виконавцеві. Права інтелектуальної власності на навчальні та інформаційні матеріали, використані в рамках Освітніх послуг, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки та інше — належать Виконавцю. Отримані Замовником, в результаті надання послуг за цим Договором, навчально-інформаційні матеріали або їх частини підлягають наступним обмеженням: їх використання обмежене зобов’язанням Замовника не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати і не поступатися, не використовувати такі матеріали для будь-яких інших цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Замовник має право у будь-який час відмовитися від отримання матеріалів.    

6.5. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні ним платежі та стан взаєморозрахунків.

6.6. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право: а) збирати, обробляти, зберігати та знищувати персональні дані Замовника; б) відправляти Замовникові повідомлення, відправляти еmail та SMS-повідомлення; в) інформувати Замовника про нові послуги і сервіси, що надаються Виконавцем; г) відправляти повідомлення рекламного та інформаційного характеру, у тому числі про товари і послуги, що надаються партнерами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець зобов’язаний надавати Освітні послуги на умовах даної Оферти.

7.2. Виконавець самостійно визначає освітні програми, їх зміст та порядок проведення занять, і публікує відповідну інформацію на сайті https://itaipinstitute.com.ua. На прохання Замовника направляє вказану інформацію Замовникові на email.

7.3. Виконавець має право призупинити доступ до навчально-інформаційних матеріалів, сервісів іплатформи або відмовити Замовнику в участі у заняттях, участі в групах та чатах, у разі порушення Замовником: умов даної Оферти, угоди про нерозголошення, конфіденційності історій інших учасників, неповаги або агресивної поведінки, а також встановлення спроби втручання в роботу веб-сайтуВиконавця і доступних сервісів (або отримання до них доступу, в обхід інструкцій Виконавця).

7.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщені на веб-сайті https://itaipinstitute.com.ua.

7.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов та термінів надання послуг, та безпосередньо до Освітніх послуг, у будь-який момент і на свій розсуд. У разі внесення змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на веб-сайті https://itaipinstitute.com.ua (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважається прийнятим Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни умов. У будь-якому випадку, передплачений обсяг послуг не може бути змінений у меншу сторону.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення зобов’язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання Договору, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

8.2. Виконавець не несе відповідальність за: неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушень роботи мереж зв’язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві;  порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання послуг; втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця; будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини  Виконавця.

8.3. Замовник несе відповідальність за: використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Освітніх послуг; використання навчально-інформаційних матеріалів, які розміщенні на веб-сайті https://itaipinstitute.com.ua або які надаються в процесі надання послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам; порушення умов використання послуг; порушення умов платежу; втручання в роботу веб-сайту https://itaipinstitute.com.ua і доступних сервісів та платформи або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.

8.4. Обмеження відповідальності Виконавця: сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги; в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов’язань.

8.5. У випадку передачі Замовником навчально-інформаційних матеріалів освітніх програм третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих у процесі навчання навчально-інформаційних матеріалів у комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність: Замовник може бути усунений від участі у заняттях, а Договір може бути достроково розірваний Виконавцем в односторонньому порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням); Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням; Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену діючим законодавством України.

8.6. У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики і прийомів навчання Виконавця (які стали відомі Замовникові в процесі отримання Освітніх послуг за цим Договором) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері навчання та освітніх послуг, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у двадцятикратному розмірі від вартості придбаних Освітніх послуг (вартості пакету участі), за кожен випадок порушення.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Замовником і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою та/або чинним законодавством України.

10. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

10.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

11. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

11.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складенні в електронній формі (заявок, актів, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), направляються електронною поштою (або в месенджери: telegram, viber) на вказані в договорі реквізити, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходитиме від Сторони договору.

11.2. Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче: а)заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронногодокумента і не оформляються на паперових носіях; б)відповідно до угоди про електронний документообіг, Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу); в)Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси Сторони, виражає дійсне волевиявлення Сторони і намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної договором; г)перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаною Замовником або Виконавцем у цьому Договорі як контактний реквізит; д) кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім особам; е) при необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені стороною, що роздрукувала; є)в якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

12.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації Оферти в новій редакції Оферти на веб-сайті, https://itaipinstitute.com.ua, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

12.3. Якщо яка-небудь з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству Україні, таке положення Договору приводиться у відповідність до закону, з обовʼязковим  урахуванням початкових намірів Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне за собою недійсності Оферти в цілому.

12.4. Укладенням Договору на умовах даної Оферти, Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, у тому числі на здійснення наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання Освітніх послуг та їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.

12.5. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання Освітніх послуг за цим Договором, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних Замовника.

12.6. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також інших відомостей, які стали їм відомі в процесі виконання договірних зобов’язань, протягом терміну, передбаченого законодавством України.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Інститут Транзакційного аналізу та інтегративної психотерапії 

через Фізичну особу – підприємця

Єгонську Наталію Олександрівну

ІПН – 2809315186 

Юридична адреса:

Банківські реквізити:

IBAN  UA483220010000026001300058121

В  АТ «Універсал банк»  

МФО 322001

ФОП: _________________ (Єгонська Н.О.)

Home
Account
Cart
Search

Напишіть нам

через зручний для Вас канал комунікації

Адреса інституту: Київ, вул. Оболонська, 29, офіс 101.

info.itaip@gmail.com