Skip links

Тренер: Наталія Спенсер

TTA-P-ITAA, засновниця інституту, тренерка та супервізорка міжнародних реєстрів психотерапевтів ITAA та IIPA - Міжнародної асоціації інтегративної психотерапії.

Тренер: Роксана Ящук

Психолог, психотерапевт, Попередній тренер та супервізор в області психотерапії (PTSTA-Р-ЕATA) та організацій (PTSTA-O-EATA)

Навчання Транзакційному аналізу

Як проходить навчання:

Навчання проходить онлайн або в “гібридному” форматі (поєднання офлайн в інституті в Києві і онлайн). Групи закриті, що забезпечує стабільну динаміку і безпеку для глибинного навчання.

До поточних груп можна долучитися за певних умов. Якщо ви бажаєте навчатися Транзакційному аналізу, вам необхідно написати адміністратору для пошуку підходящої для вас групи.

Тренер: Наталія Спенсер

TTA-P-ITAA, засновниця інституту, тренерка та супервізорка міжнародних реєстрів психотерапевтів ITAA та IIPA - Міжнародної асоціації інтегративної психотерапії.

Тренер: Роксана Ящук

Психолог, психотерапевт, Попередній тренер та супервізор в області психотерапії (PTSTA-Р-ЕATA) та організацій (PTSTA-O-EATA)

Навчання складається з 2 частин

Базовий курс
Транзакційного аналізу ТА-101

101 курс є офіційним міжнародним базовим курсом Транзакційного аналізу, проводиться за єдиним стандартом, який розроблений Міжнародною та Європейською асоціаціями ТА у всьому світі.

По закінченню курсу учасники отримують офіційний сертифікат УСТА/EATA.

Програма курсу дає можливість ознайомитися з філософією, принципами та базовими концепціями Транзакційного аналізу.

Курс необхідний для учасників, які планують вивчати Транзакційний аналіз на поглибленому курсі ТА-202 та мають наміри в майбутньому пройти міжнародну сертифікацію в Європейській асоціації.

Поглиблений курс
Транзакційного аналізу ТА-202

Тренер: Наталія Спенсер

Тривалість: 3 роки

Тренер: Роксана Ящук

Тривалість: 4 роки

Поглиблений курс
Транзакційного аналізу ТА-202 з Наталією Спенсер

1 рік навчання

Семінари

1.ТА-контрактний метод. Філософія транзактного аналізу.

2.Структура особистості ТА. Его-стану. Структурні моделі. 4 методу діагностики за Е. Берном

3-4.Мистецтво комунікацій у ТА: Транзакції, Функціональна модель особистості. Теорія погладжувань, емоційна грамотність.

5. Основи психологічного консультування. Перша зустріч із клієнтом. Формування терапевтичного союзу. Три великі «П».

6. Робота з втратами та горювання. Теорія прихильності.

7. Емоції людини. Емоційний рекет.

8. Особистісні стилі та адаптації. Процесуальні моделі.

Залік першого року навчання. Підбиття підсумків, творчі завдання, повторення, інтеграція пройденого матеріалу.

2 рік навчання

Семінари

9. Теорія соціальної взаємодії: Психологічні ігри, структурування часу.

10. Життєві сценарії, діагностика сценарію, сценарна матриця.

11. Теорія розвитку особистості ТА, різні моделі.

12.Етика в ТА, кордони, культуральний Батько.

13. Планування роботи: Лікувальні плани у ТА. Сценарна система та інші моделі.

14. Розлади особистості в діагностичних посібниках з психічних розладів DSM IV-V, МКХ-10.

15. Транзакційний метод: робота у групі, імаго, динаміка розвитку.

16. Минуле у теперішньому: перенос-контрперенос у ТА.

Залік другого року навчання. Практичні завдання.

3 рік навчання

Семінари

17. Класичний ТА.

18. Школа Перерішення Гулдингів у ТА. Теорія глухих кутів.

19. Школа Катексису Шиффов у ТА. Особливості реперентінгу.

20. Інтегративний ТА.

21. Психодинамічний ТА. Реляційний ТА, Співтворчий ТА, ЕКО ТА.

22. Духовність у ТА. Трансперсональний підхід.

23. Опційний семінар. У програмі можуть бути зміни.

24. Опційний семінар. У програмі можуть бути зміни.

Фінальний іспит, підбиття підсумків всього курсу навчання.

Поглиблений курс
Транзакційного аналізу ТА-202 з Роксаною Ящук

1 рік навчання

Основні поняття теорії ТА

1. Контракт у ТА.

2. Теорія та діагностика Его станів.

3. Теорія спілкування: транзакції, голод, погладжування.

4. Теорія ігор, структурування часу.

5. Теорія сценарію життя.

6. Драйвери. Робочі стилі.

7. Адаптація особистостей.

8. Емоційна грамотність: рекетна та автономна системи.

9. Залік: презентації концепції ТА, творча робота.

2 рік навчання

Курс підвищення кваліфікації для спеціалістів.

10. Етика професійної діяльності транзактного аналітика. Перша зустріч.

11. Кризове консультування.

12. Діагностика особистості концепціях ТА. Плани лікування.

13. Процеси знецінення, пасивності та перевизначення.

14. Цикли розвитку ТА, Три П, Батьківське інтерв'ю.

15. Перенос та контрперенос.

16. Робота з парами та сім'ями. Медіація.

17. Робота з групою у TA.

18. Залік: Професійна самопрезентація

3 рік навчання

Терапевтичні можливості ТА. Основні школи ТА.

19. Класична школа.

20. Школа перерішень.

21. Школа катексису.

22. Інтегративний ТА.

23. Транзакційний психоаналіз. Психодинамічний підхід у ТА.

24. Тілесний сценарій. Психотерапія психосоматичних розладів.

25. Конструктивізм. Духовний підхід у ТА.

26. Реляційний, співтворчий підхід у ТА.

27. Залік: практична робота - консультація клієнта та відповіді на запитання.

4 рік навчання

Клінічна спеціалізація.

28. Вступ до  психіатричної діагностики, DSM5 та МКХ 10. ТА терапія розладів особистості.

29. Психотерапія дітей та підлітків у ТА. Особливості роботи з клієнтами похилого віку.

30. Психози. Робота з клієнтами із суїцидними намірами.

31. Робота із втратами. Терапія горя та ПТСР.

32. Робота із сексуальними розладами у ТА.

33. Психотерапія залежностей. Розлади харчової поведінки.

34. Трансгенераційний сценарій із покоління до покоління.

35. Культурний сценарій. Екзистенційний та Духовний ТА.

36. Іспит: подання кейсу клієнта, діагностика, відповіді питання.
Home
Account
Cart
Search

Напишіть нам

через зручний для Вас канал комунікації

Адреса інституту: Київ, вул. Оболонська, 29, офіс 101.

info.itaip@gmail.com